Медичні працівники: право вибору пенсії

Медичні працівники: право вибору пенсії

Медичні працівники мають право на пенсію за вислугу років та (або) на пенсію за віком на пільгових умовах. Це залежить від того, яку посаду обіймала та у якому саме закладі охорони здоров’я працювала особа. У разі якщо особа одночасно має право на різні види пенсії, призначається один з них. При цьому розмір пенсії в обох випадках визначається відповідно до Закону про пенсійне страхування. Тому далі розглянемо, які особливості призначення пенсії за вислугу років та пенсії за віком на пільгових умовах для медичних працівників.

Пенсія за вислугу років

Умови призначення

До 01.01.2016 р. і чоловіки, і жінки виходили на пенсію за вислугу років незалежно від віку. Умовою для цього була наявність необхідного (25 — 25 років 6 місяців) спеціального стажу роботи. Водночас така пенсія призначалася за умови звільнення з посади, яка давала право на пенсію за вислугу років.

З 01.01.2016 р. для них встановлено пенсійний вік від 50 до 55 років (залежно від дати народження). При цьому і жінкам, і чоловікам встановлено єдиний вік виходу на пенсію. Однак пенсійний вік збільшується поступово. Зокрема, особи з датою народження по 30.06.66 р. виходитимуть на пенсію за вислугу років при досягненні 50-річного віку. Які народилися у період з 01.07.66 р. по 31.12.66 р. право на таку пенсію матимуть у 50 років 6 місяців, а з 01.01.67 р. по 30.06.67 р. — при досягненні 51-річного віку і так далі. Особи, народжені після 01.01.71 р., матимуть право на пеню за вислугу років при досягненні віку 55 років.

До 01.01.2016 р.

З 01.01.2016 р.

Чоловіки і жінки виходили на пенсію за вислугу років незалежно від віку

І жінкам, і чоловікам встановлено пенсійний вік від 50 до 55 років (залежно від дати народження)

Пенсії за вислугу років призначаються при досягненні зазначеного вище пенсійного віку та за наявності спеціального стажу

Період звернення за призначенням пенсії

Спеціальний стаж

з 01.04.2015 р. по 31.03.2016 р.

25 років 6 місяців

з 01.04.2016 р. по 31.03.2017 р.

з 01.04.2017 р. по 31.03.2018 р.

26 років 6 місяців

з 01.04.2018 р. по 31.03.2019 р.

з 01.04.2019 р. по 31.03.2020 р.

27 років 6 місяців

з 01.04.2020 р. по 31.03.2021 р.

з 01.04.2021 р. по 31.03.2022 р.

28 років 6 місяців

з 01.04.2022 р. по 31.03.2023 р.

з 01.04.2023 р. по 31.03.2024 р.

29 років 6 місяців

з 01.04.2024 р. або після цієї дати

Водночас якщо медичний працівник має на 01.04.2015 р. — 25 років чи на 31.12.2015 р. — 25 років 6 місяців спеціального стажу роботи, то пенсію за вислугу років йому призначать незалежно від віку за умови звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію.

Визначення права

Право на пенсію за вислугу років мають лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад). Перелік закладів незалежно від форми власності або відомчої належності і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджено постановою № 909.

Отже, для визначення права на зарахування до спеціального стажу певного періоду роботи необхідно, щоб особа працювала в закладах і на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років.

Зарахування до спеціального стажу часу навчання в учбових закладах чинним пенсійним законодавством України не передбачено.

Період здійснення медичної практики (на підставі ліцензії) медичним фахівцем, який зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності (фізична особа), та який в той час не перебуває у трудових відносинах із закладом охорони здоров’я, також не зараховується до спеціального стажу.

Згідно зі ст. 7 Закону про пенсійне забезпечення пенсії за вислугу років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. Отже, у період отримання цього виду пенсії працювати можна лише на посадах і в закладах, які не передбачено Переліком № 909. У разі якщо після призначення такої пенсії особа працевлаштувалася за спеціальністю, що дає право на пенсію за вислугу років, вона має повідомити про це орган, що призначив пенсію. Виплату пенсії буде припинено, а після звільнення з такої посади — поновлено.

Підтвердження спеціального стажу

Спеціальний стаж обчислюється за даними трудової книжки. У разі якщо із записів трудової книжки неможливо зробити висновок про право на зарахування до спецстажу певного періоду роботи, до територіальних управлінь Пенсійного фонду України додатково надається уточнююча довідка закладу (установи). Також при вирішенні цього питання аналізуються інші документи (Положення про заклад, структуру, штатні розписи тощо).

У випадку коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщено на тимчасово окупованій території України або в районах проведення АТО, спеціальний стаж можливо підтвердити за даними, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Пенсія за віком на пільгових умовах

Умови призначення

Пенсія за віком на пільгових умовах призначається згідно з нормами ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення за наявності необхідного пільгового та загального стажу роботи.

На пільгових умовах мають право на пенсію за віком незалежно від місця останньої роботи такі категорії: працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, — за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, і за результатами атестації робочих місць — після досягнення 50 років (і жінкам, і чоловікам) і при стажі роботи від 20 років 6 місяців до 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах, і від 15 років 6 місяців до 20 років у жінок, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

До досягнення 50-річного віку право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки при досягненні ними такого віку:

45 років — які народилися по 31.03.70 р. включно;

45 років 6 місяців — які народилися з 01.04.70 р. по 30.09.70 р.;

46 років — які народилися з 01.10.70 р. по 31.03.71 р.;

46 років 6 місяців — які народилися з 01.04.71 р. по 30.09.71 р.;

47 років — які народилися з 01.10.71 р. по 31.03.72 р.;

47 років 6 місяців — які народилися з 01.04.72 р. по 30.09.72 р.;

48 років — які народилися з 01.10.72 р. по 31.03.73 р.;

48 років 6 місяців — які народилися з 01.04.73 р. по 30.09.73 р.;

49 років — які народилися з 01.10.73 р. по 31.03.74 р.;

49 років 6 місяців — які народилися з 01.04.74 р. по 30.09.74 р.

Якщо чоловіки не мають повного стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 — 10 років, а жінки — 7 років 6 місяців, але в них є половина необхідного стажу на зазначених роботах (у чоловіків не менше 5 років, а у жінок — не менше 3 років 9 місяців), та вони мають передбачений законодавством загальний стаж роботи, їм пенсії за віком на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої ст. 26 Закону про пенсійне страхування:

 • чоловікам — на 1 рік за кожний повний рік такої роботи;
 • жінкам — на 1 рік 4 місяці за кожний повний рік такої роботи (зазначене зменшення пенсійного віку жінкам застосовується також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31.12.2021 р.).

Працівники, зайняті повний робочий день на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, — за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, і за результатами атестації робочих місць, мають право на пільгову пенсію після досягнення 55 років і при стажі роботи для чоловіків — від 25 років 6 місяців до 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах, і для жінок — від 20 років 6 місяців до 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

До досягнення 55-річного віку право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки після досягнення ними такого віку:

50 років — які народилися по 31.03.65 р. включно;

50 років 6 місяців — які народилися з 01.04.65 р. по 30.09.65 р.;

51 рік — які народилися з 01.10.65 р. по 31.03.66 р.;

51 рік 6 місяців — які народилися з 01.04.66 р. по 30.09.66 р.;

52 роки — які народилися з 01.10.66 р. по 31.03.67 р.;

52 роки 6 місяців — які народилися з 01.04.67 р. по 30.09.67 р.;

53 роки — які народилися з 01.10.67 р. по 31.03.168 р.;

53 роки 6 місяців — які народилися з 01.04.68 р. по 30.09.68 р.;

54 роки — які народилися з 01.10.68 р. по 31.03.69 р.;

54 роки 6 місяців — які народилися з 01.04.69 р. по 30.09.69 р.

Працівникам, які не мають стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 (чоловіки — 12 років 6 місяців, а жінки — 10 років), але мають не менше половини стажу на зазначених роботах (чоловіки — не менше 6 років 3 місяців, жінки — не менше 5 років), за наявності передбаченого загального стажу роботи пенсії за віком на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої ст. 26 Закону про пенсійне страхування:

чоловікам — на один рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи;

жінкам — на один рік за кожні 2 роки такої роботи (зазначене зменшення пенсійного віку жінкам застосовується також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31.12.2021 р.).

Згідно з наказом № 383 під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що були чинними на період роботи особи, а саме:

 • до 31.12.91 р. — застосовуються Списки № 1 та № 2, затверджені постановою № 1173;
 • після 01.01.92 р. до 11.03.94 р. — застосовуються Списки № 1 та № 2, затверджені постановою № 10;
 • після 11.03.94 р. до 16.01.2003 р. — застосовуються Списки № 1 та № 2, затверджені постановою № 162;
 • після 16.01.2003 р. застосовуються Списки № 1 та № 2, затверджені постановою № 36.

При цьому до пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати внесення цієї посади чи професії до списків.

Підтвердження стажу

Пунктом 20 постанови № 637 встановлено, що у тому разі, коли у трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсію за віком на пільгових умовах або за вислугу років, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників.

Читайте также  Аванс в госзаказе

У довідці має бути зазначено:

 • періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;
 • професія або посада;
 • характер виконуваної роботи;
 • розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або його номер, до якого включається цей період роботи;
 • первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано зазначену довідку.

Якщо підприємство ліквідовано без визначення правонаступника, пільговий стаж підтверджується комісіями, які діють при головних управліннях Пенсійного фонду України в областях та м. Києві.

У випадку коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщено на тимчасово окупованій території України або в районах проведення АТО, спеціальний стаж можливо підтвердити за даними, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Пільги в обчисленні спеціального та пільгового стажу

Під час визначення права на пенсію за вислугу років та пенсію за віком на пільгових умовах до стажу роботи як до 01.01.2004 р., так і після цієї дати, застосовуються норми ст. 60 Закону про пенсійне забезпечення, якою передбачено, що робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.

Водночас до страхового стажу зазначена робота зараховується у подвійному розмірі лише по 31.12.2003 р.

Крім того, є посади, наприклад, молодші медичні сестри (санітарки), які не мають права на пенсію за вислугу років, водночас їх робота з безпосереднього обслуговування хворих, наприклад, у туберкульозних та інфекційних закладах, відділеннях, кабінетах чи у рентгенівських відділеннях (кабінетах) зараховується до пільгового стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2.

Постанова № 292 — постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 р.». Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100

Источник:
http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/90009997

Пенсия медицинским работникам

* Консультация платная!

Данный вид пенсии регулируется п. е ст. 55 Закону Украины «Про пенсионное обеспечение» где предусмотрено, что вы имеете право выхода на пенсию при исполнении 55 лет и при наличии на 1 апреля 2015 года 25 лет специального стажа который предусмотрен постановлением Кабинета Министров Украины № 909 в котором указаны должности, которые дают вам право на назначении пенсии по выслуге лет как медработникам.

Также данная статья предусматривает повышения специального стажа по выслуге лет, за каждый следующий год, начиная с апреля 2015 повышение идет на шесть месяцев, таким образом, если вы назначаетесь на пенсию в мае 2016 года, то вам уже необходимо специального стажа 25 лет и 6 месяцев.

Также согласно решению Конституционного Суда Украины от 04.06.2019 года дело № 1-13/2018 было понижено пенсионный возраст при выходе на пенсию по выслуге лет медработникам в Украине с 55 лет до 50 лет.

Исходя из вышеизложенного, если у вас присутствует специальный стаж, и вы достигли пенсионного возраста вы имеете право выйти на пенсию в 50 лет как медработник.

Расчет пенсии по выслуге лет медработникам в Украине производиться так же как и пенсия по возрасту, а именно высчитывается коэффициент стажа умножается на коэффициент заработка и на среднею по Украины за три года.

Таким образом, пенсия по выслуге лет медработникам назначается в размере пенсии по возрасту только со снижением пенсионного возраста до 50 лет, размер пенсии по выслуге лет медработникам на прямую зависит от вашего заработка.

Пенсия по выслуге лет медикам назначается только при наличии записи в трудовой книжке про увольнения с должностей которое дает право на пенсию по выслуге лет медработникам.

Еще одним плюсом в пенсии по выслуге лет медработникам является после ее назначении вы можете при достижении пенсионного возраста перейти на пенсию по возрасту и применить новый средний показатель заработной платы который берется для обсчета пенсии за три года который предшествует году обращения за назначением пенсии что в разы увеличит ваш размер по возрасту.

Если у вас возникли какие то вопросы по данному виду пенсии либо возник вопрос по расчете пенсии по выслуге лет медработникам вы можете обратиться в нашу фирму которая поможет вам решить любой сложности вопрос.

Документы необходимые для расчета, назначения пенсии:

 1. Копия трудовой книжки.
 2. Копия диплома (только стационар, дневное отделение).
 3. Копия военного билета (для мужчин).
 4. Копия свидетельства о рождения детей (для женщин).
 5. Справка Ок-5 (персонификация) берется в любом Пенсионом фонде с паспортом и кодом.
 6. Распечатка пенсии с коэффициентом стажа и заработка (берется в Пенсионом фонде где вы получаете пенсию с паспортом и кодом, для тех кто уже на пенсии).
 7. Копия справок про заработок до 2000 года (при наличии).
 8. Паспорт.
 9. Индетификационый код.

Приметка для просчета необходимо брать во внимания 1-7 пункт.

Источник:
http://advokat-pensiya.com.ua/pensiya-meditsinskim-rabotnikam/

Пенсия для медиков: пояснили главные особенности

Начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад сообщила, что медицинские работники имеют право на пенсию за выслугу лет, но если накоплен специальный стаж работы. Порядок его расчета и условия, при которых лицо приобретает такое право, определены Законом Украины «О пенсионном обеспечении». Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

С 4 июня 2019 года пенсия за выслугу лет назначается медицинским работникам независимо от возраста. Главное требование — наличие не менее 25 лет специального стажа по состоянию на 01.04.2015, или не менее 25 лет 6 месяцев по состоянию на 01.01.2016, или не менее 26 лет 6 месяцев по состоянию на 11.10.2017.

Все ли медицинские работники имеют право на пенсию за выслугу лет?

Такое право имеют исключительно врачи и средний медицинский персонал, независимо от наименования должностей. Полный перечень должностей и учреждений, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет, был утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 04.11.1993 № 909 (далее — Перечень), найдете по ссылке.

Имеют ли право на пенсию за выслугу лет работники частных больниц?

Работа по специальности в заведениях, учреждениях и на должностях, предусмотренных этим Перечнем, дает право на пенсию независимо от формы собственности или ведомственной принадлежности заведений и учреждений.

Может ли пенсионер по выслуге лет продолжать работу на должности?

Пенсии за выслугу лет назначаются только после ухода с работы, дающей право на этот вид пенсии. В период получения пенсии за выслугу лет можно работать только на должностях и в учреждениях, не предусмотренных Перечнем. В случае трудоустройства на должность из Перечня, выплата пенсии прекращается на весь период работы и возобновляется после ухода из работы.

Кто из медицинских работников может рассчитывать на двойной стаж?

В двойном размере в стаж засчитывается работа в лепрозорных и противочумных учреждениях здравоохранения, в учреждениях по лечению лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом, в других инфекционных учреждениях здравоохранения, в патологоанатомических и реанимационных отделениях, а также в психиатрических учреждениях. Страховой стаж в двойном размере засчитывается только до 1 января 2004 года.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, от чего зависит размер пенсии. Как оказалось, стаж — не главный критерий.

Добавим, Рада окончательно отклонила законопроект о пенсионном возрасте для женщин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Источник:
http://sud.ua/ru/news/obshchestvo/172029-pensiya-dlya-medikov-poyasnili-glavnye-osobennosti

Условия выхода на пенсию по выслуге лет медицинских работников

06:23 17.06.2017 | Комментарии к записи Условия выхода на пенсию по выслуге лет медицинских работников отключены

В соответствии с пунктом «е» статьи 55 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» пенсии за выслугу лет медицинским работникам назначаются независимо от возраста.

Основным условием для назначения пенсии за выслугу лет является наличие специального стажа работы, наработанного в учреждениях и на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет.

Перечень таких должностей и учреждений утвержден постановлением Кабинета Министров Украины «О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет» от 4 ноября 1993 №909 (с изменениями). В частности, согласно данному Перечню право на пенсию за выслугу лет предоставлено врачам и среднему медицинскому персоналу (независимо от наименования должностей) следующих учреждений здравоохранения:
— больничных учреждений, лечебно-профилактических учреждений особого типа, лечебно-трудовых профилакториев, амбулаторно-поликлинических учреждений, учреждений скорой и неотложной медицинской помощи, учреждений переливания крови, учреждений охраны материнства и детства, санаторно-курортных учреждений, учреждений по проведению лабораторных и инструментальных исследований и испытаний Госсанэпидслужбы и территориальных органов Госсанэпидслужбы (в отношении работников, не являющихся государственными служащими), диагностических центров;
— медико-социальных экспертных комиссий, бюро судебно-медицинских экспертиз и провизорам, фармацевтам и лаборантам аптек, аптечных киосков, аптечных магазинов, контрольно-аналитических лабораторий.

В соответствии с примечанием из вышеуказанного Перечня работа по специальности в заведениях, учреждениях и на должностях до 1 января 1992 года, которая давала право на пенсию за выслугу лет в соответствии с ранее действующим законодательством, засчитывается в стаж для назначения пенсии за выслугу лет.

Независимо от формы собственности или ведомственной принадлежности заведений и учреждений работа по специальности, предусмотренной Перечнем, дает право на пенсию за выслугу лет. Поэтому работники учреждений частной формы собственности, если такие определены в упомянутом Перечне, имеют право на назначение пенсии за выслугу лет. При назначении данного вида пенсии допускается суммирование стажа за периоды работы работников в учреждениях и учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты.

Напоминаем, что Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения» от 2 марта 2015 №213 увеличен специальный стаж, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет медицинским работникам.
При назначении данного вида пенсии в период:
с 1 апреля 2015 по 31 марта 2016 необходимо иметь — не менее 25 лет 6 месяцев специального стажа;
с 1 апреля 2016 по 31 марта 2017 — не менее 26 лет;
с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 — не менее 26 лет 6 месяцев
с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 — не менее 27 лет;
с 1 апреля 2019 по 31 марта 2020 — не менее 27 лет 6 месяцев
с 1 апреля 2020 по 31 марта 2021 — не менее 28 лет;
с 1 апреля 2021 по 31 марта 2022 — не менее 28 лет 6 месяцев
с 1 апреля 2022 по 31 марта 2023 — не менее 29 лет;
с 1 апреля 2023 по 31 марта 2024 — не менее 29 лет 6 месяцев
с 1 апреля 2024 или после этой даты — не менее 30 лет.

Читайте также  Доверенность на вклад в Сбербанке 📝 получение, распоряжение, управление

Основным документом, подтверждающим специальный стаж, как до 1 января 2004 года, так и после, является трудовая книжка. Если из записей трудовой книжки невозможно сделать соответствующий вывод, дополнительно предоставляется уточняющая справка заведения (учреждения). Также при решении этого вопроса может быть рассмотрено другие документы (положение о заведении; структуру, штатные расписания, аккредитационный сертификат и т.п.).

Период пребывания в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста шести лет засчитывается в стаж работы за выслугу лет в одинарном размере.

Также отмечаем, что в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в статью 60 Закона Украины« О пенсионном обеспечении »работа в лепрозорных и противочумных учреждениях здравоохранения, в учреждениях (отделениях) по лечению лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом, в других инфекционных учреждениях (отделениях) здравоохранения, в патологоанатомических и реанимационных отделениях учреждений здравоохранения, а также в психиатрических учреждениях здравоохранения засчитывается в стаж работы в двойном размере. Льготное исчисление (в двойном размере) страхового стажа применяется только до 1 января 2004 года.

Согласно статье 7 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» пенсии за выслугу лет назначаются при оставлении работы, дающей право на эту пенсию.

Итак, в период получения этого вида пенсии работать можно только на должностях и в учреждениях, не предусмотренных Перечнем. В случае возвращения пенсионера на работу на должность, указанную в Перечне, выплата пенсии прекращается на весь период работы и возобновляется после увольнения с работы.

С 1 октября 2011 года лицам, которые на день достижения пенсионного возраста, предусмотренного в статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», работали в заведениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет и имеют страховой стаж (для мужчин — 35 лет, для женщин — 30 лет) на таких должностях, а также если они до этого не получали какую-либо пенсию, при назначении пенсии по возрасту органами Пенсионного фонда Украины выплачивается необлагаемые единовременное пособие в размере 10 месячных пенсий в день ее назначения. Выплата денежной помощи осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины.

Пенсионеры, которым назначена пенсия за выслугу лет и которые не достигли пенсионного возраста, не имеют права на перерасчет (через каждые два года) с учетом страхового стажа, приобретенного после назначения пенсии. После достижения пенсионного возраста, лицо может перейти с пенсии по выслуге лет на пенсию по возрасту. В этом случае:
— если пенсионер после назначения пенсии за выслугу лет не работал, расчет пенсии по возрасту будет осуществляться по материалам пенсионного дела, то есть фактически размер пенсии не изменится — изменится лишь вид пенсии;
— если работал после назначения пенсии, при переводе на пенсию по возрасту, по желанию пенсионера, могут быть учтены стаж и заработок, приобретенные после назначения пенсии за выслугу лет, что позволит увеличить коэффициент страхового стажа и индивидуальный коэффициент заработной платы. Но и в этом случае при исчислении размера пенсии будет применяться показатель средней заработной платы (дохода), который учитывался при назначении пенсии за выслугу лет. Исключение из указанного выше правила сделано только для лиц, получающих пенсию по инвалидности. В частности, если лицо после назначения пенсии по инвалидности продолжала работать и приобрела не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, независимо от перерывов в работе, при переводе впервые с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту применяется средняя заработная плата ( доход), определенная частью второй статьи 40 Закона Украины №1058 для назначения пенсии.

По информации пресс-службы Малиновского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Одессе

Источник:
http://www.odessapost.com/usloviya-vyihoda-na-pensiyu-po-vyisluge-let-meditsinskih-rabotnikov/

Выслуга лет медработникам с 2018 года в украине

Медицинские работники — представители тех профессий, которые дают право на пенсию за выслугу лет. Такая пенсия по определенным признакам похожа на пенсию по возрасту, поскольку назначается пожизненно, и ее размер зависит от заработка и страхового стажа человека. Главную роль при назначении пенсии за выслугу лет играет стаж работы по специальности. Но, несмотря на мнимую простоту вопроса, он часто «обрастает» неправильными толкованиями и неточными формулировками. Поэтому на актуальные вопросы медиков, собравшихся на пенсию за выслугу лет, отвечает начальник отдела по назначению пенсий управления ПФУ в г. Измаиле и Измаильском районе Корнева Г.И..

Галина Ивановна, по нормам какого закона назначаются пенсии за выслугу лет медицинским работникам?

Ст. 5 п. е Закона Украин ы «О пенсионном обеспечении», п . 2 Заключительных положений раздела XV Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» №1058-IV от 9 июля 2003 года (далее — Закон №1058) предусматривают, что пенсии за выслугу лет назначаются согласно отдельному законодательному акту через профессиональные и корпоративные фонды. Однако, поскольку на данный момент такой законодательный акт не принят, пенсии назначаются по нормам Закона №1058 в случае достижения пенсионного возраста и наличия трудового стажа, предусмотренного ст. 5 п. е Закона Украины «О пенсионном обеспечении» №1788-ХІІ от 5 ноября 1991 года (далее — Закон №1788).

Порядок исчисления специального стажа и условия, когда лицо приобретает право на пенсию за выслугу лет, определены Законом №1788, а страховой стаж, в зависимости от которого определяется размер пенсии, исчисляется по нормам Закона №1058.

При определении права на пенсию за выслугу лет трудовой (специальный) стаж как до, так и после 1 января 2004 года счисляется согласно нормам Закона №1788 и постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней» №637 от 12августа 1993 года — по данным трудовой книжки, а в случае необходимости — уточняющих справок. Другими словами, если медицинская сестра больницы после 2004 года ежемесячно работает на 0,5 ставки и получает заработную плату в размере, меньше минимальной заработной платы, установленной законодательством, то в страховой стаж будет зачислен каждый месяц работы после 1 января 2004 года пропорционально уплаченным страховым взносам (если не осуществлена доплата к минимальному страховому взносу), а к стажу работы по специальности, которая дает право на назначение пенсии за выслугу лет, будет зачислен каждый месяц работы как полный. Условием для назначения пенсии за выслугу лет является наличие специального стажа работы в должностях и заведениях не меньше 25 лет и прекращение работы по специальности, дающей право на назначение такого вида пенсии.

Работа в каких заведениях и должностях дает право на пенсию за выслугу лет?

Перечень таких должностей и заведений утвержден постановлением Кабинета Министров Украины «О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет» №909 от 4 ноября 1993 года (с изменениями, далее — Постановление №909).

Перечень заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет (извлечение)

НАЗВАНИЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ

Лечебные учреждения, лечебно-профилактические заведения особого типа, лечебно-трудовые профилактории, амбулаторно­поликлинические заведения, заведения скорой и неотложной медпомощи, заведения переливания крови, заведения охраны материнства и детства, санаторно-курортные заведения, учреждения по проведению лабораторных и инструментальных исследований, испытаний Госсанэпидслужбы и территориальные органы Госсанэпидслужбы (относительно работников, не являющихся госслу­жащими), диагностические центры

Врачи и средний медицинский персонал (независимо от на­именования должностей)

Аптеки, аптечные киоски, аптечные магазины, контрольно-аналитические лаборатории

Провизоры, фармацевты (независимо от названия должности), лаборанты

Медико-социальные экспертные комиссии, бюро судебно-медицинской экспертизы

Врачи и средний медицинский персонал (независимо от на­именования должностей)

Следовательно, для определения права на зачисление в специальный стаж определенного периода работы необходимо, чтобы человек работал в заведениях и на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет.

Какими документами подтверждается специальный стаж?

Основным таким документом является трудовая книжка.

Если из записей трудовой книжки невозможно сделать соответствующий вывод, в управление Пенсионного фонда дополнительно подается уточняющая справка заведения (учреждения). При решении этого вопроса могут быть рассмотрены и другие документы (положение о заведении, структуре, штатные расписания, аккредитационный сертификат и т.п.).

При определении права на назначение пенсий за выслугу лет органы Пенсионного фонда Украины, кроме указанных выше нормативно-правовых актов, руководствуются нормами других законов, постановлений Кабинета Министров Украины, приказов министерств, ведомств.

Так, приказом Министерства здравоохранения Украины «Об утверждении перечней заведений здравоохранения, врачебных, провизорских должностей и должностей младших специалистов с фармацевтическим образованием в заведениях здравоохранения» №385 от 28.10.2002 года (далее — Приказ №385) утверждены перечни заведений здравоохранения, врачебных, провизорских должностей и должностей младших специалистов с фармацевтическим образованием в учреждениях здравоохранения.

Итак, если стоит вопрос, зачисляется ли тот или иной период в специальный стаж, работники управлений Пенсионного фонда, а также уполномоченные представители учреждений, которые помогают своему работнику определить право на пенсию за выслугу лет, пользуются соответствующим перечнем.

Работа по специальности в заведениях, учреждениях и на должностях, предусмотренных Постановлением №909, дает право на пенсию независимо от формы собственности или ведомственной принадлежности заведений и учреждений.

Галина Ивановна, зачисляется ли в специальный стаж время обучения в медучилище или институте и осуществление медицинской практики?

Зачисление в специальный стаж времени обучения в учебных заведениях действующим пенсионным законодательством Украины не предусмотрено.

Период прохождения медицинской практики (на основании лицензии) медицинским специалистом, зарегистрированным как субъект предпринимательской деятельности (физическое лицо), который в то время не пребывает в трудовых отношениях с заведением здравоохранения, не зачисляется в специальный стаж, поскольку законодательством предусмотрено обязательное выполнение двух условий: работа в соответствующем заведении и в должности, дающей право на назначение пенсии за выслугу лет.

В то же время при наличии у такого лица 25 лет специального стажа (конечно, без учета предпринимательской деятельности), то есть если у него есть право на назначение пенсии за выслугу лет, прекращение предпринимательской деятельности при назначении пенсии за выслугу лет не требуется, поскольку это не является работой, дающей право на назначение пенсии за выслугу лет.

Предусмотрено ли льготное исчисление специального стажа?

При определении права на пенсию за выслугу лет применяются нормы ст. 60 Закона №1788, которая предусматривает, что работа в лепрозорных и противочумных заведениях здравоохранения, учреждениях (отделениях) лечения лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом, других инфекционных заведениях (отделениях) здравоохранения, патологоанатомических и реанимационных отделениях учреждений здравоохранения, а также психиатрических заведениях здравоохранения зачисляется в стаж работы в двойном размере.

Читайте также  Восстановление ПТС в 2020: оформление и сроки процедуры

Размер пенсии определяется от специального стажа или страхового?

Размер пенсии определяется в зависимости от страхового стажа и заработка каждого лица согласно ст. 27 и с учетом норм ст. 28 Закона №1058. Иными словами, если период обучения в медицинском колледже и время ухода за ребенком (как лицу, не находившемуся в трудовых отношениях с заведением здравоохранения) не зачисляются в специальный стаж, то в страховой стаж эти периоды засчитываются. А вот льготное исчисление (в двойном размере) страхового стажа применяется лишь до 31 декабря 2003 года, поскольку страховой стаж после 1 января 2004 года исчисляется календарно.

Галина Ивановна, может ли лицо после назначения пенсии работать по специальности?

Согласно ст. 7 Закона №1788 пенсия за выслугу лет назначается при увольнении с работы, дающей на нее право. Итак, в период получения этого вида пенсии работать можно лишь в должностях и в заведениях, не предусмотренных перечнем заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет, утвержденным Постановлением №909.

Какие особенности существуют в перерасчете пенсий за выслугу лет?

В ч. 4 ст. 42 Закона №1058, которая в частности предусматривает перерасчет пенсий работающим пенсионерам, указано, что пенсионеры, которым назначена пенсия за выслугу лет на условиях, предусмотренных Законом №1788, и которые не достигли возраста, установленного ст. 26 Закона №1058, не имеют права на перерасчет (через каждые два года) с учетом страхового стажа, приобретенного после назначения (предыдущего перерасчета, если такой уже состоялся) пенсии, и заработка за этот же период.

Если медработник выходит на пенсию по возрасту, ему назначают денежную помощь. При каких условиях?

Согласно п. 7-1 Заключительных положений Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» лицам, которые на день достижения пенсионного возраста, предусмотренного ст. 26 Закона №1058, работают в заведениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности в должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет, и имеют страховой стаж на таких должностях (для мужчин — 35, для женщин — 30 лет), а также если они до этого не получали какую-либо пенсию, при назначении пенсии по возрасту выплачивается денежная помощь, которая не подлежит налогообложению, в размере десяти их месячных пенсий по состоянию на день ее назначения.

Выплата указанной денежной помощи проводится за счет средств Госбюджета Украины.

Порядок исчисления стажа, что дает право на назначение денежной помощи, и механизм ее выплаты установлены постановлением КМУ №1191 от 23.11.2011 года.

Следует заметить, что в этом случае имеется в виду достижение женщинами повышенного пенсионного возраста (в том числе с учетом его постепенного повышения).

Источник:
http://www.izmail-rada.gov.ua/2010-05-12-06-01-34/4512-2014-08-05-09-01-32

Условия выхода на пенсию по выслуге лет медицинских работников

06:23 17.06.2017 | Комментарии к записи Условия выхода на пенсию по выслуге лет медицинских работников отключены

В соответствии с пунктом «е» статьи 55 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» пенсии за выслугу лет медицинским работникам назначаются независимо от возраста.

Основным условием для назначения пенсии за выслугу лет является наличие специального стажа работы, наработанного в учреждениях и на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет.

Перечень таких должностей и учреждений утвержден постановлением Кабинета Министров Украины «О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет» от 4 ноября 1993 №909 (с изменениями). В частности, согласно данному Перечню право на пенсию за выслугу лет предоставлено врачам и среднему медицинскому персоналу (независимо от наименования должностей) следующих учреждений здравоохранения:
— больничных учреждений, лечебно-профилактических учреждений особого типа, лечебно-трудовых профилакториев, амбулаторно-поликлинических учреждений, учреждений скорой и неотложной медицинской помощи, учреждений переливания крови, учреждений охраны материнства и детства, санаторно-курортных учреждений, учреждений по проведению лабораторных и инструментальных исследований и испытаний Госсанэпидслужбы и территориальных органов Госсанэпидслужбы (в отношении работников, не являющихся государственными служащими), диагностических центров;
— медико-социальных экспертных комиссий, бюро судебно-медицинских экспертиз и провизорам, фармацевтам и лаборантам аптек, аптечных киосков, аптечных магазинов, контрольно-аналитических лабораторий.

В соответствии с примечанием из вышеуказанного Перечня работа по специальности в заведениях, учреждениях и на должностях до 1 января 1992 года, которая давала право на пенсию за выслугу лет в соответствии с ранее действующим законодательством, засчитывается в стаж для назначения пенсии за выслугу лет.

Независимо от формы собственности или ведомственной принадлежности заведений и учреждений работа по специальности, предусмотренной Перечнем, дает право на пенсию за выслугу лет. Поэтому работники учреждений частной формы собственности, если такие определены в упомянутом Перечне, имеют право на назначение пенсии за выслугу лет. При назначении данного вида пенсии допускается суммирование стажа за периоды работы работников в учреждениях и учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты.

Напоминаем, что Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения» от 2 марта 2015 №213 увеличен специальный стаж, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет медицинским работникам.
При назначении данного вида пенсии в период:
с 1 апреля 2015 по 31 марта 2016 необходимо иметь — не менее 25 лет 6 месяцев специального стажа;
с 1 апреля 2016 по 31 марта 2017 — не менее 26 лет;
с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 — не менее 26 лет 6 месяцев
с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 — не менее 27 лет;
с 1 апреля 2019 по 31 марта 2020 — не менее 27 лет 6 месяцев
с 1 апреля 2020 по 31 марта 2021 — не менее 28 лет;
с 1 апреля 2021 по 31 марта 2022 — не менее 28 лет 6 месяцев
с 1 апреля 2022 по 31 марта 2023 — не менее 29 лет;
с 1 апреля 2023 по 31 марта 2024 — не менее 29 лет 6 месяцев
с 1 апреля 2024 или после этой даты — не менее 30 лет.

Основным документом, подтверждающим специальный стаж, как до 1 января 2004 года, так и после, является трудовая книжка. Если из записей трудовой книжки невозможно сделать соответствующий вывод, дополнительно предоставляется уточняющая справка заведения (учреждения). Также при решении этого вопроса может быть рассмотрено другие документы (положение о заведении; структуру, штатные расписания, аккредитационный сертификат и т.п.).

Период пребывания в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста шести лет засчитывается в стаж работы за выслугу лет в одинарном размере.

Также отмечаем, что в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в статью 60 Закона Украины« О пенсионном обеспечении »работа в лепрозорных и противочумных учреждениях здравоохранения, в учреждениях (отделениях) по лечению лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом, в других инфекционных учреждениях (отделениях) здравоохранения, в патологоанатомических и реанимационных отделениях учреждений здравоохранения, а также в психиатрических учреждениях здравоохранения засчитывается в стаж работы в двойном размере. Льготное исчисление (в двойном размере) страхового стажа применяется только до 1 января 2004 года.

Согласно статье 7 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» пенсии за выслугу лет назначаются при оставлении работы, дающей право на эту пенсию.

Итак, в период получения этого вида пенсии работать можно только на должностях и в учреждениях, не предусмотренных Перечнем. В случае возвращения пенсионера на работу на должность, указанную в Перечне, выплата пенсии прекращается на весь период работы и возобновляется после увольнения с работы.

С 1 октября 2011 года лицам, которые на день достижения пенсионного возраста, предусмотренного в статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», работали в заведениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет и имеют страховой стаж (для мужчин — 35 лет, для женщин — 30 лет) на таких должностях, а также если они до этого не получали какую-либо пенсию, при назначении пенсии по возрасту органами Пенсионного фонда Украины выплачивается необлагаемые единовременное пособие в размере 10 месячных пенсий в день ее назначения. Выплата денежной помощи осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины.

Пенсионеры, которым назначена пенсия за выслугу лет и которые не достигли пенсионного возраста, не имеют права на перерасчет (через каждые два года) с учетом страхового стажа, приобретенного после назначения пенсии. После достижения пенсионного возраста, лицо может перейти с пенсии по выслуге лет на пенсию по возрасту. В этом случае:
— если пенсионер после назначения пенсии за выслугу лет не работал, расчет пенсии по возрасту будет осуществляться по материалам пенсионного дела, то есть фактически размер пенсии не изменится — изменится лишь вид пенсии;
— если работал после назначения пенсии, при переводе на пенсию по возрасту, по желанию пенсионера, могут быть учтены стаж и заработок, приобретенные после назначения пенсии за выслугу лет, что позволит увеличить коэффициент страхового стажа и индивидуальный коэффициент заработной платы. Но и в этом случае при исчислении размера пенсии будет применяться показатель средней заработной платы (дохода), который учитывался при назначении пенсии за выслугу лет. Исключение из указанного выше правила сделано только для лиц, получающих пенсию по инвалидности. В частности, если лицо после назначения пенсии по инвалидности продолжала работать и приобрела не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, независимо от перерывов в работе, при переводе впервые с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту применяется средняя заработная плата ( доход), определенная частью второй статьи 40 Закона Украины №1058 для назначения пенсии.

По информации пресс-службы Малиновского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Одессе

Источник:
http://www.odessapost.com/usloviya-vyihoda-na-pensiyu-po-vyisluge-let-meditsinskih-rabotnikov/